กิจกรรมจะประกาศผลภายในวันที่ 2018-12-17 10:00:00

Hammer ค้อนไม้ กำไรX2!!!
ระยะเวลากิจกรรม
1 ธ.ค. 2561 (00.00น.) – 7 ธ.ค. 2561 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้ที่มีจำนวนรอบการตีโดยใช้ ค้อน 500 คูปอง
แล้วได้ ผลลัพธ์ 2เท่า มากที่สุด 5 อันดับแรก

(เงื่อนไข: ต้องมีจำนวนรอบในการตีตุ่น ขั้นต่ำ 10,000 รอบขึ้นไป
นับเฉพาะจำนวนรอบที่ตีโดนเท่านั้นหากตี Miss จะไม่นับจำนวนรอบ)

เงื่อนไขเพิ่มเติม
1. ต้องเล่นเกมส์ Dragon vs Tiger ให้มียอด Turnover 50,000 คูปองขึ้นไป
(ให้ลงเดิมพันช่องใดช่องนึงเท่านั้น หากลงเดิมพันเกิน 1 ช่องจะไม่นับคะแนน)
2.ต้องเล่นเกม Pets Card ให้มียอด Turnover 50,000 คูปองขึ้นไป
(ห้ามลงเดิมพันเกิน 3 ช่อง หากลงเดิมพันเกิน 3 ช่องระบบจะไม่นับคะแนน)
(Dragon vs Tiger และ Pets Card
กรณีลงเดิมพันไม่ตามเงื่อนไข ระบบจะไม่นับคะแนน )


Turnover คืออะไร คลิกที่นี่


รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 รับรางวัล 120,000
อันดับ 2 รับรางวัล 80,000
อันดับ 3 รับรางวัล 50,000
อันดับ 4 รับรางวัล 30,000
อันดับ 5 รับรางวัล 20,000

รางวัลรวม 300,000 คูปอง
หมายเหตุ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก

สอบถามข้อมูล และแจ้งปัญหาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : Lucky Game
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia