Lucky Ball
ร่วมแจกอั่งเปาสูงสุด 50 ครั้งต่อวัน !
ระยะเวลากิจกรรม
วันที่ 6 – 13 กรกฎาคม 2561
รายละเอียดกิจกรรม
↝ ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รางวัล คือ วีเจที่มีคนชมในห้องตอนนั้นมากทึ่สุด
- เมื่อถึงเวลา 17.00 น. ห้องวีเจที่มีคนรับชมมากทึ่สุดจะได้ร่วมกิจกรรม
- เมื่อถึงเวลา 17.00-17.10 น. และมีการเล่นเกม Lucky Ball
ด้วยยอดมากกว่า 100,000 คูปองขึ้นไป ใน 1ครั้ง
- ทีมงานจะแจกอั่งเปาในห้อง VJ ในช่วงเวลา 17.11 – 17.15น.
(โดยแจกตามจำนวนการเล่น Lucky Ball ที่เข้าเงื่อนไข)

✩ เงื่อนไขเพิ่มเติม✩
- วีเจจะต้องเคยเล่นเกม Lucky Ball มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง
- หากยอดการเล่นไม่ตรงเงื่อนไข
จะได้รับรางวัลปลอบใจเป็นแจกอั่งเปา 1 ครั้งแทน
- อั่งเปาจะแจกให้ไม่เกินวันละ 50 ครั้ง


Day Time
ศุกร์ 6 ก.ค. 2561 17.00น.
จันทร์ 9 ก.ค. 2561 17.00น.
อังคาร 10 ก.ค. 2561 17.00น.
พุธ 11 ก.ค. 2561 17.00น.
พฤหัส 12 ก.ค. 2561 17.00น.
ศุกร์ 13 ก.ค. 2561 17.00น.
รางวัลกิจกรรม
1.แจกอั่งเปา สูงสุด 50 ครั้ง
2.จำนวนครั้งที่แจกอั่งเปา
เท่ากับจำนวนครั้งที่สำเร็จเงื่อนไขเล่น Lucky Ball
หมายเหตุ
⇝ เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
⇝ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
⇝ คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด