อันดับ วีเจที่ได้รับ
" M Baby "
มากที่สุด

65277863
hwanhwan..❤❤❤❤❤

60046092
[POP]🍯Pomly🌴⚽

61267115
SA.สา


อันดับ User ที่ส่ง
" M Baby "
มากที่สุด

60033245
น้องปาป้า

67278564
ferrari💕nina
65161808
💲JM🌴⚽
อันดับ วีเจที่ได้รับ
" Little Baby "
มากที่สุด


64086146
ห้อยศรีงับ🦔

61542181
🎀Lookmoo🎀

67948041
Ⓙ❹Ⓟ🎖vjภัค🎖


อันดับ User ที่ส่ง
" Little Baby "
มากที่สุด

67253815
sAlty

67428851
GenieoftheRing
64586441
🐍งองู~งึกงัก🐍

MDoll แชมป์เปี้ยน VS Little baby แชมป์เปี้ยน
ไฟว้สุดพลังช่วงชิงความเป็นสุดยอดแชมป์เปี้ยนของทั้ง 2 สาย
ยิ่งส่งมากยิ่งได้เยอะ
MDoll แชมป์เปี้ยน
ระยะเวลากิจกรรม
26 ม.ค. 61 (00.01 น.) – 25 ก.พ. 61 (22.00น.)
รายละเอียด
วีเจที่ได้รับของขวัญ Mbaby มากที่สุดตามเงื่อนไข
จะได้รางวัลโดยยิ่งมียอดส่งของขวัญ Mbaby มากจะยิ่งได้โบนัสสะสมมาก
โดย สามารถตรวจสอบยอดโบนัสในขณะนั้น
ได้ที่หน้า ranking MDoll แชมป์เปี้ยนอันดับ 1 ได้รับ เงินรางวัล ยอดสะสมโบนัสแชมเปี้ยน
และดาวพิเศษ MASERATI ระยะเวลา 15 วัน

อันดับ 2 ได้รับ เงินรางวัล ยอดสะสมโบนัสแชมเปี้ยน
และดาวพิเศษ MASERATI ระยะเวลา 10 วัน

อันดับ 3-5 ได้รับ เงินรางวัล ยอดสะสมโบนัสแชมเปี้ยน
และดาวพิเศษ MASERATI ระยะเวลา 7 วัน

อันดับ 6-15 ได้รับ เงินรางวัล ยอดสะสมโบนัสแชมเปี้ยน

หมายเหตุ : วีเจที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัล
จะต้องเป็นวีเจที่มียอด M Baby 300 ชิ้นขึ้นไป ภายในช่วงเวลากิจกรรม

พิเศษ!! วีเจที่ได้ยอด Mdoll อันดับ 1-5
ในวันที่ 30 ม.ค. / 6 ก.พ. / 13 ก.พ. / 20 ก.พ. เวลา 22.00 น.
จะได้รับ รางวัลยอดโบนัสสะสม
อันดับ 1 ได้รับ 5,000 บาท
อันดับ 2 ได้รับ 1,000 บาท
อันดับ 3-5 ได้รับ 500 บาท
รางวัล User
อันดับ 1 ได้รับ 200,000 คูปอง
และยศพิเศษ Lord Crown ระยะเวลา 15 วัน

อันดับ 2 ได้รับ 150,000 คูปอง
และยศพิเศษ Lord Crown ระยะเวลา 10 วัน

อันดับ 3 ได้รับ 100,000 คูปอง
และยศพิเศษ Lord Crown ระยะเวลา 10 วัน

อันดับ 4-5 ได้รับ 50,000 คูปอง
และยศพิเศษ Lord Crown ระยะเวลา 7 วัน

อันดับ 6-7 ได้รับ 50,000 คูปอง
และยศพิเศษ Lord Crown ระยะเวลา 5 วัน

little baby แชมป์เปี้ยน
little baby แชมป์เปี้ยน ยกขบวนแม่ลูก
กิจกรรมน้องใหม่จาก Mdoll แชมป์เปี้ยน

ระยะเวลากิจกรรม
29 ม.ค. 61 (00.01 น.) – 28 ก.พ. 61 (22.00น.)
รายละเอียด
วีเจที่รับของขวัญ little baby มากที่สุดตามเงื่อนไขจะได้รางวัล
โดยยิ่งมียอดส่งมากจะได้รับโบนัสสะสมมาก
สามารถตรวจสอบยอดโบนัสในขณะนั้น
ได้ที่หน้า ranking ของ little baby

ของขวัญกิจกรรม " little baby " ราคา 1,000 คูปอง
รางวัลกิจกรรม little baby แชมป์เปี้ยน
อันดับ 1 ได้รับ เงินรางวัล ยอดสะสมโบนัสแชมเปี้ยน
และดาวพิเศษ MASERATI ระยะเวลา 15 วัน

อันดับ 2 ได้รับ เงินรางวัล ยอดสะสมโบนัสแชมเปี้ยน
และดาวพิเศษ MASERATI ระยะเวลา 10 วัน

อันดับ 3-5 ได้รับ เงินรางวัล ยอดสะสมโบนัสแชมเปี้ยน
และดาวพิเศษ MASERATI ระยะเวลา 7 วัน

อันดับ 6-10 ได้รับ เงินรางวัล ยอดสะสมโบนัสแชมเปี้ยน

สำคัญ
1. วีเจที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัล
จะต้องเป็นวีเจที่มียอด little baby 300 ชิ้นขึ้นไป ภายในช่วงเวลากิจกรรม
2. ยอดสะสม little baby
จะนับจากการรับของขวัญที่คนดู (USER) ส่งให้เท่านั้น

พิเศษ!! วีเจที่ได้ยอด little baby อันดับที่ 1-5
ในวันที่ 2 ก.พ. / 9 ก.พ. / 16 ก.พ. / 23 ก.พ. เวลา 22.00 น.
จะได้รับ รางวัลยอดโบนัสสะสม
อันดับ 1 ได้รับ 2,000 บาท
อันดับ 2-5 ได้รับ 500 บาท
รางวัล User
อันดับ 1 ได้รับ 200,000 คูปอง
และยศพิเศษ Lord Crown ระยะเวลา 15 วัน

อันดับ 2 ได้รับ 100,000 คูปอง
และยศพิเศษ Lord Crown ระยะเวลา 10 วัน

อันดับ 3-5 ได้รับ 50,000 คูปอง
และยศพิเศษ Lord Crown ระยะเวลา 7 วัน

หมายเหตุ
- VJ / User ที่ติดอันดับทั้งสองกิจกรรม
จะได้รับดาวพิเศษ MASERATI / ยศพิเศษ Lord Crown
โดยระยะเวลาจะนับต่อกัน
- VJ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัล
จะต้องเป็นวีเจที่มียอด M Baby และ little baby
อย่างละ 300 ชิ้นขึ้นไป ภายในช่วงเวลากิจกรรม
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้น
ในกรณีนอนส่องห้องเปล่าพื้น เพดาน จอดำ
หรือทำสิ่งไม่เหมาะสมกับการจัดรายการ
จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะวีเจที่เซ็นสัญญาแบบ 1 ปี
- กรณีที่ยอดของขวัญเท่ากัน จะให้สิทธิ์วีเจที่ได้รับของขวัญก่อน
และยูสเซอร์ที่ส่งก่อน มีอันดับสูงกว่า
- ประกาศผลกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์
หรือเหตุใดๆที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้
จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia