โอกาสพิเศษ!!! ที่จะได้แสดงความสามารถ หรือจะแสดงตัวตน และสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ พร้อมกับสะสม
ประสบการณ์ที่ดี และยังมีรางวัลอีกมากมายเป็นของแถมไปอีกด้วย พร้อมแล้วก็จับไมค์แล้วไปกันเลย...วันเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 มีนาคม 2560

คุณสมบัติและกติกา

1. เป็นวีเจของทาง Mlive ไม่น้อยกว่า 1 เดือน
2. ผู้เข้าประกวดต้องเตรียม Backing Track ที่ตัวเองจะร้องให้พร้อม
3. ผู้เข้าประกวดต้องไม่เคย เป็นนักร้องอาชีพ หรือติดสัญญาเกี่ยวกับการทำเพลง
4. ส่งข้อมูลการสมัครได้ที่หัวสังกัด 1.วัน Audition 2. รูป 3. ชื่อและเลข ID VJ

รางวัลสำหรับวีเจ

อันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อม โล่รางวัล และ เพลง MV 1 เพลง ดาวพิเศษ Maserati 15 วัน
อันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท ดาวพิเศษ Maserati 10 วัน
อันดับ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท ดาวพิเศษ Maserati 7 วัน
อันดับ 4 เงินรางวัล 1,500 บาท ดาวพิเศษ Maserati 7 วัน
อันดับ 5-8 100,000 คูปอง

Audition Round 10 – 16 มีนาคม 2560

กติกาการแข่งขัน
- ร้องเพลงที่ตัวเองชื่นชอบ 1 เพลง
- เตรียม Backing Track สำหรับเพลงที่จะร้อง 1 เพลง

เงื่อนไข
เวลาในการนับคะแนน 30 นาที เริ่มนับตั้งแต่ตอนเริ่มร้องเพลง

เกณฑ์การตัดสิน
- ได้ของขวัญ“ดีต่อใจ” ครบ 2,000 ชิ้น ถือว่าผ่านเข้ารอบต่อไป

Free Style Round 17 – 23 มีนาคม 2560

กติกาการแข่งขัน
- ร้องเพลงที่ตัวเองชื่นชอบ 1 เพลง
- เตรียม Backing Track สำหรับเพลงที่จะร้อง 1 เพลง
- เพื่อนๆทุกคนมีสิทธิ์ตัดสินผู้เข้าแข่งขันโดยการส่งของขวัญ และ โหวตทางเว็บโหวต
- ผู้ทีมีคะแนนรวมสูงสุด 16 อันดับ จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
- ของขวัญไมค์ 1,000 คูปอง 1ท่านนับคะแนนเสียงเป็น1โหวตต่อวีเจ1คน ต่อรอบนั้นๆ

เงื่อนไข
- เริ่มโหวตที่หน้าเวป
ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม เวลา 10.00น. – วันที่ 23 มีนาคม เวลา 24.00น.
- เวลาในการนับคะแนนของขวัญ 30 นาที เริ่มนับตั้งแต่ตอนเริ่มร้องเพลง

เกณฑ์การตัดสิน ( คะแนนเต็ม 800 คะแนน )
- คะแนนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 400 คะแนน
- คะแนนของขวัญ 200 คะแนน
- คะแนนโหวตหน้าเวป100 คะแนน
- คะแนนโหวตไมค์100 คะแนน

TOP 16 Round 24 – 30 มีนาคม 2560

กติกาการแข่งขัน
- ร้องเพลงที่ถนัด 1 เพลง + เตรียม Backing Track สำหรับเพลงที่จะร้อง 1 เพลง
- เมื่อจบการแข่งขันเราจะมี Clip VDO จากผู้ทรงคุณวุฒิมาตัดสินให้น้องๆได้ทราบถึงผลการตัดสิน
- ผู้ทีมีคะแนนรวมสูงสุด 8 อันดับจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไป

เงื่อนไข
- เริ่มโหวตที่หน้าเวป
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม เวลา 10.00น. – วันที่ 30 มีนาคม เวลา 24.00น.
- เวลาในการนับคะแนนของขวัญ 30 นาที เริ่มนับตั้งแต่ตอนเริ่มร้องเพลง
เกณฑ์การตัดสิน ( คะแนนเต็ม 800 คะแนน )
- คะแนนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 400 คะแนน
- คะแนนของขวัญ 200 คะแนน
- คะแนนโหวตหน้าเวป 100 คะแนน
- คะแนนโหวตไมค์ 100 คะแนน

TOP 8 Round 4 เมษายน – 9 เมษายน 2560

กติกาการแข่งขัน
- ร้องเพลงที่ถนัด 1 เพลง + เตรียม Backing Track สำหรับเพลงที่จะร้อง 1 เพลง
- เมื่อจบการแข่งขันเราจะมี Clip VDO จากผู้ทรงคุณวุฒิมาตัดสินให้น้องๆได้ทราบถึงผลการตัดสิน
- ผู้ทีมีคะแนนรวมสูงสุด 4 อันดับจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

เงื่อนไข
- เริ่มโหวตที่หน้าเวป
ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน เวลา 10.00 น.– 9 เมษายน 2560 เวลา 24.00น.
- เวลาในการนับคะแนนของขวัญ 30 นาที เริ่มนับตั้งแต่ตอนเริ่มร้องเพลง

เกณฑ์การตัดสิน ( คะแนนเต็ม 900 คะแนน )
- คะแนนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 500 คะแนน
- คะแนนของขวัญ 200 คะแนน
- คะแนนโหวตหน้าเวป 100 คะแนน
- คะแนนโหวตไมค์ 100 คะแนน

รอบสะสมคะแนนผู้ชิงชนะเลิศ 11 เมษายน 2560


กติกาการแข่งขัน
- ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทั้ง 4 ท่าน ต้องแจ้งเวลา ที่จะจัดรายการช่วงสะสมคะแนน
- โดยระบุเวลาการจัด 1 ชั่วโมง ซึ่งอยู่ในช่วงเวลา 14.00 -21.00 น.
- ทีมงานจะนับของขวัญในช่วงนั้นเป็นคะแนนสะสมไปรวมกับรอบชิงชนะเลิศ

รอบชิงชนะเลิศ 18 เมษายน 2560 เวลา 19.00-22.00น. (สตูดิโอ)

กติกาการแข่งขัน
- ผู้ผ่านเข้ารอบ จะมีทั้งหมด 4 ท่านซึ่งทั้ง 4 คนจะได้ร้องเพลงที่เลือกมา 2 เพลง (1เพลงเร็ว,2เพลงช้า)
- รอบเพลงเร็ว จะเรียงลำดับกันมาร้อง ลำดับจะถูกจับฉลากและแจ้งล่วงหน้าจากกรรมการ
- รอบเพลงช้า จะเรียงลำดับกันมาร้อง โดยใช้ลำดับเดิมกับรอบก่อนหน้า
- ในแต่ละรอบของแต่ละท่านจะให้เวลาครั้งละ 10 นาที
- เริ่มโหวตที่หน้าเวป (ลิ้งไปหน้าเวปโหวต)
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน เวลา 10.00น. – วันที่ 20 เมษายน เวลา 24.00น.
เกณฑ์การตัดสิน ( คะแนนเต็ม 900 คะแนน )
- คะแนนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 500 คะแนน
- คะแนนของขวัญ 200 คะแนน
- คะแนนโหวตหน้าเวป100 คะแนน
- คะแนนโหวตไมค์100 คะแนน

User ที่ส่งของขวัญเป็นอันดับ 1 ของวีเจที่เข้ารอบชิงแต่ละคนได้รับ
ยศพิเศษ LordCrown ระยะเวลา 15 วัน